Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (Hạng III)

Ngày 10/08/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4944/QĐ-BYT Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (Hạng III), theo đó tổng khối lượng chương trình là 240 tiết diễn ra trong vòng 6 tuần. Nội dung cụ thể trong văn bản dưới đây:

Chuong trinh boi duong theo TC chuc danh nghe nghep YTCC (hang III)

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *