Trung tâm Kiểm định CATD hoàn thành đợt Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Nghề Xây dựng (Bộ Xây dựng)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) và trường Cao đẳng Nghề Xây dựng (Trường) về công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, toàn bộ mục tiêu của kế hoạch đề ra đều đạt được kết quả như mong đợi.

Trong đợt tập huấn, Phó Giám đốc Đinh Công Bắc –  phụ trách công tác kiểm định của Trung tâm đã chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn chi tiết về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp hướng đến công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đánh giá ngoài chương trình đào tạo cho toàn thể cán bộ, nhà giáo của nhà trường.

Các thành viên Hội đồng Tự đánh giá được chia thành 2 nhóm theo các tiêu chí để được hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá và mỗi nhóm đều có cán bộ của Trung tâm hỗ trợ trong quá trình làm việc. Qua quá trình hỗ trợ, hướng dẫn của Trung tâm, các nhóm đã nắm vững được cách thức phân tích nội hàm tiêu chuẩn; phương pháp thu thập, sử dụng, lưu trữ minh chứng một cách khoa học và dễ truy xuất. Đồng thời, qua việc thực hành thu thập minh chứng, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng vào trong công tác chuyên môn.

Tại buổi tổng kết, Phó Giám đốc Đinh Công Bắc đã chỉ ra những vấn đề tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý cũng như một số mảng hoạt động chuyên môn của nhà trường. Đặc biệt, Phó Giám đốc nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của các khoa chuyên môn trong công tác bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường. Từ thực tế trên, Trung tâm đã đề ra các nội dung cần cải tiến trong thời gian tới để hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trường.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Tin/Bài: Phòng Kiểm định

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *