Thông báo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm Kiểm định CATD

Ngày 12/10/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ký Thông báo số 2334/TB-TCGDNN về việc cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng (Trung tâm Kiểm định CATD).

TB VV CAP GCN KDCLGDNN CHO CATD

 

Nội dung này cũng có thể xem tại Website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3412/Default.aspx

TB-CUA-TCGDNN.pdf (157 downloads)

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *