Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Ngày 12/4/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học, theo đó tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 20 Tín chỉ. Nội dung cụ thể trong văn bản dưới đây:

VanBanGoc_12_2013_TT-BGDĐT

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *