Công bố đề thi phục vụ đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày 24/03/2021, Tổng Cục Giáo dục nghề  nghiệp ban hành Thông báo số: 467/TB-TCGDNN về Công bố đề thi phục vụ đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong Ngân hàng đề thi này, Tổng cục đã công bố 100 đề thi phục vụ cho công tác ôn thi đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Danh sách chi tiết xin xem file đính kèm:

Thong Bao De Thi KDV

Và tải các đề mẫu tại đây: 

De-Thuc-hanh.pdf (507 downloads)

 

De-Trac-nghiem-1.pdf (536 downloads)

 

De-Tu-luan.pdf (407 downloads)

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *