Cung cấp thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 04/10/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ra văn bản số 2161/TCGDNN-KHTC Về việc cung cấp thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị triển khai việc cung cấp thông tin tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để xây dựng Bản đồ số phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: 

CV.2161.TCGDNN_KHTC.pdf (48 downloads)

phuluc_congvan_huongdanbandoso

Nguồn:

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *