Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Canada

Ngày 13/07/2022, tại Văn phòng Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam (Văn phòng), Trung tâm Kiểm định CATD (Trung tâm) phối hợp với Văn phòng tổ chức tọa đàm về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn Canada.

Về dự với buổi Tọa đàm có lãnh đạo, cán bộ của Văn phòng, Trung tâm và ông Paul James Neely – chuyên gia của Canada về kiểm định và kiểm soát chất lượng giáo dục.

Tại Tọa đàm, chuyên gia Paul James Neely đã trình bày các luận điểm: Tổng quan về hệ thống giáo dục Canada; Khái quát chung về giáo dục nghề nghiệp tại Canada; Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong xã hội tại Canada

Chuyên gia Paul James Neely tại buổi Tọa đàm

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về các nội dung chuyên gia đã trình bày. Trong đó, các đại biểu đã nhấn mạnh tới các điều kiện để một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo của Việt Nam có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm định theo tiêu chuẩn Canada.

Quang cảnh buổi Tọa đàm 

Buổi Tọa đàm đã làm rõ vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong xu hướng toàn cầu hóa của Canada và một số hướng tiếp cận của Việt Nam về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp với các nền giáo dục phát triển trên thế giới mà cụ thể là Canada.

Chuyên gia Paul James Neely chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm 

Tin/Bài: Phòng Kiểm định chất lượng

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *