Thành lập Hội đồng Tư vấn

Ngày 15/10/2020, Giám đốc Trung tâm ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn của Trung tâm. Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn là PGS.TS Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC), Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Uỷ viên Hội đồng AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) làm Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên khác bao gồm:

1. TS Đặng Diệp Minh Tân, Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Trà Vinh – Thành viên Hội đồng

2. Ông Đào Huy Hiếu, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Iran – Thành viên Hội đồng

3. Ông Nguyễn Hoài Thu, Trưởng Phòng Hợp tác Phát triển, Trung tâm Kiểm định CATD – Thư ký Hội đồng

Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ tư vấn mọi mặt hoạt đồng về lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả Kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo).

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *