Thông báo về cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp không qua đánh giá năm 2021

Ngày 27/05/2021 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành văn bản số 109/TB-TCGDNN Thông báo về cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp không qua đánh giá năm 2021. 

Theo đó, trong danh sách sẽ có 51 người đủ điều kiện được cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp không phải tham dự đánh giá cấp thẻ kiểm định viê.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm 

TB 109 TCGDNN

Và tải tại TB-109-TCGDNN.pdf (224 downloads)

 

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3512/Default.aspx

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *