Thông báo về danh sách kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày 24/03/2021, Tổng Cục Giáo dục nghề  nghiệp ban hành Thông báo số: 473/TB-TCGDNN về danh sách kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghệp. Danh sách này bao gồm các kiểm định viên được cấp thẻ Kiểm định viên không qua đánh giá và thông qua đánh giá của các năm 2019 và 2020. Trong danh sách này, có 05 Kiểm định viên của Trung tâm Kiểm định CATD thuộc Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.

Danh sách chi tiết xin xem file đính kèm:

TB 473 TCGDNN

và tải tại đây: TB-473-TCGDNN.pdf (282 downloads)

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *