V/v tự đánh giá nhanh theo dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao

Ngày 17/08/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành văn bản số 1810/TCGDNN-KĐCL về việc V/v tự đánh giá nhanh theo dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao. Theo đó, các đơn vị thực hiện tự đánh giá nhanh theo dự thảo các tiê chí, tiê chuẩn trường chất lượng cao để xây dựng dữ liệu đầu vào phục vụ việc lựa chọn, phê duyệt, danh sách các trường có năng lực tốt và có kế hoạch, lộ trình hỗ trợ đầu tư, tăng cường năng lực đào tạo và được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao.

Chi tiết nội dung xin vui lòng xem các văn bản đính kèm:

CV 1810

 

11.-PL-1-DT-TIEU-CHI.doc (57 downloads)

 

12-PL-2-HD-DANHGIA.doc (62 downloads)

 

13.-PL-3-MAU-BCAO-TDG.doc (50 downloads)

 

14-PL-4-TH-DIEM.xls (46 downloads)

Nguồn: http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3544/Default.aspx

 

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *