Xây dựng đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiệm cận với kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế

Trong năm 2021, hoạt động trọng tâm của Trung tâm Kiểm định CATD là hỗ trợ các đơn vị thành viên và đối tác xây dựng, vận hành, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Công tác tự đánh giá để đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo quy định.

 Để đáp ứng được nhiệm vụ trên, Trung tâm đã và đang xây dựng đội ngũ kiểm định viên đạt chuẩn quốc gia và từng bước tiệm cận tới kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế cả về số lượng và chất lượng.

Theo quy định, ngoài số lượng kiểm định viên cơ hữu, Trung tâm còn cộng tác với nhiều kiểm định viên đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên khắp cả nước. Đội ngũ này đã cộng tác nhiều năm trong công tác kiểm định với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và đã được cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp không phải qua thi tuyển.

Cùng với đó, thực hiện Thông báo số 2149/TB-TCGDNN ngày 17/09/2020 về viêc tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020  (Đợt 1) của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Văn phòng Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam (Văn phòng Hiệp hội) và Trung tâm đã cử cán bộ tham gia kỳ thi. Kết quả có 09/108 thí sinh cả nước tham dự kỳ thi đủ điều kiện được cấp Thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 05 cán bộ là của Trung tâm (với 01 Thủ khoa, 01 Á khoa). Các cán bộ tham dự kỳ thi đều là lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nói chung và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Đặc biệt, cán bộ thủ khoa của Trung tâm đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị chất lượng tại Trường Đại học Arkansas, Bang Arkansas, Hoa Kỳ.

Để có được kết quả này, từ năm 2019, Trung tâm đã có kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trung tâm cử cán bộ tham gia lớp “Đào tạo Kiểm định viên” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. Tháng 01/2019, tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Hiệp hội và Trung tâm đã tổ chức Tập huấn “Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Canada” do các chuyên gia Hội đồng Giáo dục quốc tế bang British Columbia, Canada (BCCIE) thực hiện.

Cán bộ Văn phòng Hiệp hội và Trung tâm tham dự Tập huấn “Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Canada”

Trong năm 2020, Trung tâm tổ chức một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nội bộ cho đội ngũ cán bộ được định hướng phát triển trở thành Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Các chương trình do chuyên gia quốc tế Hoa Kỳ, Canada, Australia; chuyên gia của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; PGS.TS Lê Quang Minh – Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Uỷ viên Hội đồng AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm còn có những hoạt động cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiệm cận với kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

PGS.TS Lê Quang Minh tập huấn cho cán bộ Văn phòng Hiệp hội và Trung tâm

Phát huy kinh nghiệm 14 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt lợi thế trong hợp tác quốc tế, với đội ngũ Kiểm định viên ngày càng trưởng thành và được khẳng định qua thực tế, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên quan tới lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng.

Lãnh đạo Hiệp hội và BCCIE ký Biên bản ghi nhớ về phát triển chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới

Tin/bài: Phòng Kiểm định

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *